Edit

İnsanlar Neden Vazgeçerler?


Kaynak: Pinterest


Hızlı sonuçlar almayı beklerler.
Kendilerine inanmayı bırakırlar.
Geçmişe takılı kalırlar.
Hatalar üzerinde çok dururlar.
Gelecekten korkarlar.
Değişime direnç gösterirler.
Güçlerinden vazgeçerler.
Zayıf olduklarına inanırlar.
Dünyanın kendilerine borçlu olduğunu düşünürler.
Başarı arzularının önüne geçecek kadar yüksek derecede başarısızlıktan korkarlar.
Mümkün olanı gözlerinde canlandırmazlar.
Kaybedecek birşeyleri olduğunu düşünürler.
Aşırı derecede çalışırlar.
Sorunlarının benzersiz olduğunu varsayarlar.
Hataları geri dönüş için sinyal olarak kabul ederler.
Kendileri için üzülürler.
yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

My Instagram