Edit

Planlama Yanılgısı Nedir?


Planlama Yanılgısı
Photo by STIL on Unsplash

Bir işin ne kadar sürede tamamlanacağını hesaplamak için o işi alt parçalara böleriz ve her bir alt parçanın ne kadar sürede tamamlanacağını tahmin etmeye çalışırız. Bazen bu alt parçalar birbirine bağlı olur, yani 1. alt parça tamamlanmadan, 2. alt parçaya geçilemez (1.alt parça, 2. alt parçanın ön koşuludur). Bazen de, alt parçalar birlikte ilerlemelidir. Alt parçalar için ayrılan sürelerin toplamı işin tamamı için ayrılan süredir. Ancak, çoğu zaman için hesaplanmayan birşeyler çıkar, acil bir toplantı, hazırlanması gereken acil bir sunum, müşteri toplantıları, uzun telefon görüşmeleri, birikmiş ve cevaplanmayı bekleyen emailler. Bir iş için ayrılan süreyi hesaplarken oldukça iyimser davranırız ve sadece o ise odaklanacağımızı, oyalayıcı herhangi bir şeyle karşılaşmayacağımızı, tüm dikkatimizi o ise verebileceğimizi düşünürüz. 

İşte, planlama yanılgısı (planning fallacy) böyle zamanlarda ortaya çıkar. Umulmayan anlarda ortaya çıkan hesaba katılmamış işler, gecikmeleri ortaya çıkarır, böylece işler zamanında bitirilemez hale gelir. 

Planlama yanılgısının bir başka örneği de, gelecekte daha fazla zamanımız olacağı varsayımı ile ortaya çıkar. Bugün zaman ayıramadığımız işleri erteleriz. Oysa ki, gelecekteki günlük programımızın yoğunluğu bugünkü günlük programımızın yoğunluğundan pek de farklı olmayacaktır. Yani, “bu konuya bugün zaman ayıramadık, haftaya bakalım” derken aslında o konuyla ilgilenme, zaman ayırma olasılığımızı da azaltmış oluyoruz.yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

My Instagram