Edit

Pomodoro Tekniği Zaman Yönetimi

Pomodoro Tekniği Zaman Yönetimi


Bugün verimli çalışmak için kullanılan "Pomodoro Tekniği"nden bahsetmek istiyorum.

Bu teknik 1980'li yıllarda Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiştir, kendisinin "The Pomodoro Technique: The Life-Changing Time-Management System" isimli bir de kitabı vardır.

Pomodoro İtalyanca'da domates anlamına gelir.

Cirillo, öğrenciyken geliştirdiği bu tekniği domates şeklindeki zamanlayıcıdan esinlenerek isimlendirmiştir.

Bu teknik temel olarak kısa süreli çalışma seansları ve ardından gelen kısa molalara dayanır.

Pomodoro Tekniği Zaman Yönetimi


Her 25 dakikalık seans ve ardından gelen 5 dakikalık kısa bir mola, bir pomodorodur.

Toplamda 4 pomodoro (yani 2 saat) sonrasında 25-30 dakikalık uzun mola verilir. Bu şekilde, örneğin 6 saat çalışmış olmak için 12 pomodoro tamamlamak gerekir.

Önemli olan 25 dakika boyunca yalnızca çalışılan konuya odaklanmaktır. Molalarda ise çalışılan konu üzerine düşünülmemelidir.

Zamanlayıcı olarak telefonun sayacı alarm olarak kullanılabilir. Ya da internette sadece bu amaçla kurulmuş pek çok web sitesi var. Bunlardan birini de zamanlayıcı olarak kullanmak mümkün.yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

My Instagram